Ekspert w zakresie prawnej obsługi loterii, konkursów, programów lojalnościowych
ZAPEWNIA PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW, UZYSKIWANIE ZEZWOLEŃ, NADZÓR, SZKOLENIA, DORADZTWO, WERYFIKACJĘ REGULAMINÓW AKCJI PROMOCYJNYCH

Obsługa formalno - prawna loterii promocyjnych i audioteksowych

Przygotowanie dokumentów, uzyskiwanie zezwoleń

Zapewniamy kompleksową obsługę loterii promocyjnych, audioteksowych, konkursów, programów lojalnościowych zgodnie z wymogami i obowiązującymi przepisami.

Przygotowujemy dokumenty potrzebne do uzyskania zezwolenia do odpowiedniej Izby Administracji Skarbowej.

Przygotowujemy protokoły wydania nagród, udzielamy wyczerpujących informacji na temat podatków od nagród w loteriach promocyjnych, audioteksowych i konkursach, gwarantując szybkie, sprawne oraz bezbłędne rozliczenie każdego tego typu przedsięwzięcia.


Nadzór nad loteriami

Wymóg ustawowy

Podczas przygotowywania oraz prowadzenia loterii zapewniamy nadzór osoby posiadającej Świadectwo Zawodowe Ministra Finansów oraz Zaświadczenie o ukończeniu właściwego szkolenia. Gwarantujemy obecność  osoby nadzorującej podczas losowania (wymóg ustawowy).

Zapewniamy  przygotowanie protokołów z przebiegu loterii promocyjnej lub audioteksowej zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi  i podatkowymi.

 Przygotowujemy niezbędną dokumentację, potrzebną do przeprowadzenia, rozliczenia, zamknięcia loterii promocyjnych i audioteksowych.

 

Szkolenia

Wydawanie zaświadczeń  uprawniających do nadzoru loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zgodnie z Artykułem 24 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych ustaw, organizujemy obowiązkowe szkolenia dla osób nadzorujących gry hazardowe takie jak: loterie promocyjne, loterie audioteksowe, loterie fantowe.

Dodatkowo prowadzimy szkolenia z zakresu bezpiecznej organizacji loterii promocyjnych, loterii audiotekstowych, konkursów, programów lojalnościowych, sprzedaży premiowych.

Realizujemy szkolenia otwarte i zamknięte dla wybranych grup. Po wcześniejszej analizie, dostosowujemy program szkoleń do potrzeb firmy. Organizujemy szkolenia w siedzibach naszych Klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem szkoleń.


Przygotowanie, doradztwo, weryfikacja  regulaminów konkursów, programów lojalnościowych

           

Akcje promocyjne

Są doskonałym rozrywkowym narzędziem reklamowania produktów, podnoszenia poziomu sprzedaży, nawiązywania pozytywnych relacji z klientami i partnerami handlowymi, pozyskiwania i wzmacniania lojalności klientów. Warunkiem ich bezpiecznego przeprowadzenia jest właściwie przygotowany regulamin, wolny od zapisów niedozwolonych z właściwymi informacjami o podatkach od wydawanych w poszczególnych akcjach nagród.

Zapewniamy bezpieczeństwo organizacji akcji promocyjnych zarówno tych z elementami losowości jak i współzawodnictwa czy sprzedaży premiowych.



 

Wybierz akcję promocyjną 

zapewniamy bezpieczne regulaminy, zezwolenia wydanie nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi

Informujemy, że w związku z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), przetwarzamy dane naszych Klientów, Dostawców  i Pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.