Kalendarz szkoleń
Wybierz szkolenie otwarte lub napisz  do nas w sprawie szkolenia indywidualnego

Organizacja gier hazardowych, konkursów, programów lojalnościowych

TERMIN SZKOLENIA

14-15 listopada - Warszawa

20-21 listopada - Poznań 

11-12 grudnia - Kraków

14-15 stycznia - Kielce

10-11 marca - Wrocław


Szkolenie przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.

Wydajemy Certyfikaty ukończenia szkolenia oraz Zaświadczenia o ukończonym szkoleniu z zakresu gier hazardowych, upoważniające do nadzoru nad loteriami promocyjnymi.

Program szkolenia:

DZIEŃ 1

1. Loteria promocyjna - gra hazardowa

- definicja loterii, zasady organizacji

- rodzaje najczęściej przeprowadzanych loterii

- najbardziej efektywne mechanizmy

- zalety loterii promocyjnej jako skutecznego narzędzia marketingowego

- kto może organizować loterie

2. Jak zaplanować i wdrożyć skuteczną loterię

- określenie celu planowanej akcji

- dopasowanie budżetu

- grupy docelowej

- określenie czasu

- wybór i dopasowanie najbardziej skutecznej mechaniki

- wybór najlepszych nagród

3. Jak uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie loterii

- organy wydające zezwolenia

- wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia

- prawidłowe wzory dokumentów

- wymagane zaświadczenia i zabezpieczenia loterii

- zapewnienie osoby nadzorującej loterię

4. Kwestie podatkowe

- podatki od nagród w loteriach

- warunki zwolnienia z opodatkowania

- możliwość odliczenia VAT

- obowiązek naliczenia VAT

- podatki od nagród w konkursach dla pracowników

- dokumentacja związana z przekazaniem nagród w zakresie podatków

DZIEŃ 2

1. Prawidłowy przebieg i rozliczenie loterii

- dowody udziału w grze

- urządzenia losujące i wymogi prawne

- losowania manualne

- zabezpieczenie udziałów w grze

- obowiązek sprawozdawczy dotyczący podsumowania i rozliczenia gier

2. Kary i restrykcje związane z prowadzeniem gier hazardowych i innych akcji promocyjnych

- Kodeks Karny

- Kodeks Skarbowy

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

- Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

- Jak przygotować się do kontroli ?

3. Konkurs, loteria czy program lojalnościowy porównanie narzędzi marketingowych

- przykłady mechanizmów

- przykłady regulaminów

- omówienie różnic

- zasady dopasowania akcji do potrzeb firmy

- badanie efektywności

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: Projektujemy wspólnie dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie loterii promocyjnej dla naszej firmy.

4. Ochrona danych osobowych uczestników akcji promocyjnych

- prawidłowa konstrukcja wymaganych zgód

- rejestracja zbiorów w GIODO

- zabezpieczenie danych osobowych w akcjach promocyjnych

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: Projektujemy wspólnie dokumenty niezbędne do wprowadzenia konkursu, programu lojalnościowego dla naszej firmy.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

- osób, które chcą zdobyć uprawnienia (zaświadczenia) do nadzoru nad organizacją, przeprowadzeniem i rozliczaniem loterii

- dyrektorów marketingu

- menadżerów PR

- menadżerów trade marketingu

- brand menadżerów

- specjalistów ds. organizacji eventów

- właścicieli i pracowników agencji reklamowych

Cena szkolenia 1 700 zł netto +23 % VAT

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, Certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch w każdym dniu szkolenia.

Cena nie zawiera:

- zaświadczenia uprawniającego do nadzoru nad loteriami    - dodatkowy koszt 500 zł netto +23 % VAT

- noclegu, dodatkowych posiłków, wydatków własnych.

Trener: dr Beata Wentura-Dudek

Wydajemy Certyfikaty ukończenia szkolenia oraz Zaświadczenia o ukończonym szkoleniu z zakresu gier hazardowych, upoważniające do nadzoru nad loteriami promocyjnymi.

Konkurs, loteria czy program lojalnościowy?


TERMIN SZKOLENIA

26-27 marca - Poznań 

w godzinach od 9.00 do 16.00

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ 1

1. Planowanie i przeprowadzanie akcji promocyjnych, konkursów, loterii

- najczęściej realizowane skuteczne loterie, konkursy i programy lojalnościowe

- preferencje i oczekiwania klientów

- budowanie lojalności klientów

- planowanie i wdrożenie akcji promocyjnych: budżet, czas, uzyskanie

stosownych zezwoleń, odbiorcy.

2. Wybór optymalnych form prowadzenia akcji promocyjnych w celu osiągnięcia możliwe najwyższej efektywności działań, badanie efektywności akcji promocyjnych.

- wybór rodzaju akcji do konkretnej grupy docelowej

- wybór i dopasowanie mechaniki

- wybór nagród

- nowoczesne technologie IT wspierające organizację akcji promocyjnych

- badanie efektywności prowadzonych akcji

3. Aspekty prawne oraz podatkowe związane z akcjami promocyjnymi

- loterie promocyjne - definicja, prawo, zasady organizacji, podatki od nagród

- loterie audioteksowe - definicja, prawo, zasady organizacji, podatki od nagród

- konkurs promocyjny - definicja, prawo, zasady organizacji, podatki od nagród

- program lojalnościowy - definicja, prawo, zasady organizacji, podatki od nagród

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: Projektujemy dokumenty: regulaminy, protokoły, pokwitowania wydania nagród z własciwymi informacjami dotyczacymi podatków od wydanych nagród

DZIEŃ 2

1. Konstruowanie mechanizmów i dokumentów dotyczących akcji promocyjnych, konkursów, loterii, programów lojalnościowych

- loterie

przygotowanie Wniosku, Regulaminu Loterii, Regulaminu Pracy Komisji, prawidłowego wzoru gwarancji bankowej, pełnomocnictw, pokwitowań wydania nagród laureatom

- konkursy

przygotowanie bezpiecznego Regulaminu Konkursu, prawidłowych Protokołów z rozstrzygnięcia, pokwitowań wydania nagród zwycięzcom konkursu

- programy lojalnościowe

przygotowanie bezpiecznego Regulaminu Programu, wydanie nagród zwycięzcom programu

2. Rozliczanie oraz zamykanie promocji, konkursów, loterii

- przygotowanie sprawozdań i rozliczeń akcji promocyjnych w świetle

obowiązujących przepisów prawnych

- odpowiedzialność organizatora akcji

3. Ryzyka związane z prowadzeniem akcji promocyjnych

- organy kontrolujące

- ryzyka związane z prowadzeniem akcji promocyjnych

- odpowiedzialność karna za stwierdzone nieprawidłowości w organizacji w przeprowadzeniu akcji promocyjnych

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: Projektujemy dokumenty: wnioski do własciwych urzędów, ewidencje, protokoły rozliczajace i zamykajace akcje.

Do kogo kierowane jest szkolenie:

- Dyrektorów i Pracowników Promocji i Marketingu

- Brand Menagerów

- Księgowych

- Dyrektorów i Pracowników Trade Marketingu

- Dyrektorów i Pracowników Działów Sprzedaży

- Specjalistów ds. Promocji i Marketinu

- Włascicieli Agencji Eventowych

Korzyści z udziału w szkoleniu:

- zdobycie wiedzy dotyczącej aktualnych przepisów prawnych i podatkowych regulujących organizację konkursów, loterii i programów lojalnościowych

- nabycie praktycznych umiejętności wyboru i oceny najlepszego narzędzia wspierającego sprzedaż

- umiejętność zaplanowania, wdrożenia i rozliczenia konkursów, loterii i programów lojalnościowych

Cena szkolenia: 1 700 zł netto +23 % VAT

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, Certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch w każdym dniu szkolenia.

Cena nie zawiera:

- zaświadczenia uprawniającego do nadzoru nad loteriami - dodatkowy koszt 500 zł netto +23 % VAT

- noclegu, dodatkowych posiłków, wydatków własnych.

Trener: dr Beata Wentura-Dudek

Wydajemy Certyfikaty ukończenia szkolenia oraz Zaświadczenia o ukończonym szkoleniu z zakresu gier hazardowych, upoważniające do nadzoru nad loteriami promocyjnymi.

Loterie promocyjne, programy lojalnościowe. Jak pozyskać i zatrzymać Klientów?


TERMIN SZKOLENIA 

18-19 listopada - Warszawa

18-19 lutego - Katowice

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1

1. Co to jest lojalność ?

 • Definicje
 • Efekt lojalności Klienta
 • Podstawy behawioralne i psychologiczne
 • Jak pozyskać lojalność Klienta
 • Podstawy zarządzania relacjami z Klientem
 • Podział programów lojalnościowych ze względu na grupę docelową

2. Jaki program lojalnościowy wybrać dla swojej firmy

 • Lojalnościowy, punktowy, rabatowy? - czym się kierować przy wyborze formuły programu
 • Multi- i monopartnerskie programy B2B / B2C - kiedy warto działać solo, a kiedy tworzyć koalicje
 • Zasady projektowania programu oferującego prawdziwą wartość klientom
 • Benchmarking - analiza stanu wyjściowego marki i przedsiębiorstwa
 • Retencja, churn, fraud - co kryje się pod tymi pojęciami

3. Budujemy program lojalnościowy metodą 8 kroków - część I

 • Dobór zespołu wykonawczego, analiza kompetencji i podział zadań
 • Wybór najlepszej mechaniki programu
 • Zamiana ról, czego możemy nauczyć się od Klientów
 • Punktacja w programie, jej znaczenie

4. Budujemy program lojalnościowy metodą 8 kroków - część II

 • Odpowiadamy na pytanie: Nagrody czy korzyści? - co bardziej wpłynie na wzmocnienie więzi z Klientem
 • Najlepsze wzorce do wykorzystania: promocje jubileuszowe, nagrodowe, produktowe
 • Najważniejsze narzędzia operacyjne ułatwiające zarządzanie programami, platformy i moduły B2B
 • Kluczowe metody pomiaru efektywności - analizy, raportowanie

5. Właściwa segmentacja to podstawa sukcesu!

 • Segmentacja behawioralna, psychograficzna, demograficzna
 • Jaka strukturę powinien mieć twój program lojalnościowy
 • Zasada Pareto
 • Budujemy profil klienta kluczowego (bazy danych)

DZIEŃ 2

1. Dostosowanie nagród, plany, budżety

 • Twarde i miękkie nagradzanie - wzorce do zastosowania w firmach uczestników szkolenia
 • Katalogi nagród, zagrożenia
 • Znaczenie logistyki, znaczenie planowania

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: Projektujemy wspólnie rozwiązania lojalnościowe w oparciu o program sieci H&M

2. Wdrożenie programu lojalnościowego

 • Wdrożenie wg przygotowanego planu: zespół, etapy działania, podział zadań i obowiązków
 • Finansowanie programu i stały nadzór nad budżetem
 • Jak zarobić na programie lojalnościowym

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: Trening z planowania, wdrożenia i budżetowania programu lojalnościowego.

3. Promocja i komunikacja w Internecie i mediach tradycyjnych

 • Czym możemy się wyróżnić w Internecie
 • Wybór kanałów komunikacji - jak je właściwie dostosować
 • Social media - ich rola w komunikacji
 • Skuteczne strategie komunikacji: prasa, radio, telewizja, reklama wizualna

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: Trening z planowania promocji i wdrożenia programu lojalnościowego w Internecie i mediach tradycyjnych

4. Jakie znaczenie w lojalności ma płeć konsumenta?

 • Znaczenie pytania z formularza: Kobieta czy Mężczyzna?
 • Odmienne reakcje
 • Różne potrzeby
 • Czym kierują się kobiety a czym mężczyźni dokonując wyborów konsumenckich
 • Praktyczne wskazówki jak dokonywać segmentacji

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: Projektujemy wspólnie rozwiązania lojalnościowe w oparciu o znane programy B2C i B2B

5. Ryzyka związane z organizacją programów lojalnościowych

 • Ochrona danych osobowych - GIODO
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Zapisy Abuzywne w regulaminach programów lojalonościowych
 • Kwestie podatkowe związane z organizacją programów i wydaniem nagród

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • przedstawicieli firm planujących wdrożenie programu lojalnościowego w segmencie B2B/B2C
 • dyrektorów, kierowników, zarządzających planowanymi i wdrożonymi programami lojalnościowymi
 • specjalistów odpowiedzialnych za budowę regulaminów i wdrażanie programów lojalnościowych
 • pracowników działu marketingu
 • pracowników działu księgowości

Korzyści z udziału w szkoleniu:

- zdobycie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania nowoczesnych i skutecznych programów lojalnosciowych B2B, B2C oraz łaczonych B2B-B2C

- zdobycie umiejętności przygotowania poszczególnych etapów programu lojalnosciowego według prawidłowych reguł

- umiejętność zaplanowania, budzetowania, wdrożenia, rozliczenia programów lojalnosciowych

- umiejętność wyboru właściwej, najbardziej efektywnej mechaniki programu lojalnościowego dla swojej firmy

- umiejętność prawidlowego przekazania nagród uczestnikom programu, zgodnie z obowiązujacym prawem i zasadami podatkowymi

- umiejętność analizy i mierzenia efektów przeprowadzonych programów lojalnosciowych

- zapoznanie się z pułapkami prawno podatkowymi, których nalezy unikać planując wprowadzenie programu lojalnościowego

Cena szkolenia: 1 700 zł netto +23 % VAT

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, Certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch w każdym dniu szkolenia.

Cena nie zawiera:

- zaświadczenia uprawniającego do nadzoru nad loteriami - dodatkowy koszt 500 zł netto +23 % VAT

- noclegu, dodatkowych posiłków, wydatków własnych.

Trener: dr Beata Wentura-Dudek